Kvízy Evropy 2

Kvízy pro internetová rádia

Czech News Center je nejsilnější mediální dům s nejvyšším počtem čtenářů na českém trhu. Klient se s námi rozhodl spolupracovat na vytvoření interaktivní kvízové aplikace, která by zvyšovala angažovanost posluchačů na webových stránkách rádií.

Evropa 2 publikuje kvízy, které umožňují se interaktivně zapojit do vysílání v reálném čase. Stávající kvízová aplikace, kterou používají, má ale omezenou funkcionalitu – neumožňuje posluchačům vyplňovat kvízy zpětně. To znamená, že uživatelé mohou kvízy vyplňovat pouze v moment, kdy jsou aktivně vysílány, ale nemají možnost se k nim vrátit kdykoliv si přejí.

Obsah

Výzva Hlavní výzvou projektu bylo dodání kvízové aplikace v krátkém časovém horizontu. Klient potřeboval spustit kvízovou aplikaci co nejdříve. Bylo tak nutné dodat funkční aplikaci do jednoho měsíce od zahájení vývoje. Tato krátká doba pro vývoj a nasazení kvízové aplikace představovala výzvu, kterou bylo třeba řešit efektivním projektovým řízením a rychlým vývojem.

Další výzvou byl požadavek použití kvízové aplikace na různých doménách, včetně webových stránek Evropy 2 a Frekvence 1. Řešení tak muselo být technologicky agnostické aby bylo možné jej snadno implementovat s různými prostředími. To vyžadovalo důkladné plánování, abychom zajistili, že bude uživatelská zkušenost konzistentní napříč webovými stránkami.

Řešení Při řešení této výzvy jsme se rozhodli zvolit strategie a nástroje, které nám umožnily splnit termín dodání a zároveň zajistit efektivní a spolehlivý provoz kvízové aplikace. Některé z klíčových aspektů řešení zahrnovaly:

Monorepo

Zvolili jsme Nx monorepo. To nám umožnilo sdílet důležité části kódu mezi různými částmi projektu, včetně samotné kvízové aplikace, administrace a backendu. Tím jsme dosáhli efektivní správy kódu a zvýšila se opakovaná použitelnost některých komponent.

Serverless přístup

Pro zajištění bezproblémového chodu a snížení nákladů byl zvolen serverless přístup. Kvízová aplikace byla navržena tak, aby využívala cloudové služby bez nutnosti provozovat vlastní fyzický server. Toto řešení bylo ideální pro rychlé nasazení a škálování aplikace a umožnilo snížit náklady na provoz a údržbu infrastruktury.

Infrastruktura jako kód

Pro nasazení celého řešení na platformu AWS byl zvolen nástroj AWS CDK. Tento nástroj umožnil definovat infrastrukturu a provádět nasazení aplikace v programovatelné formě, což usnadnilo správu a škálování infrastruktury. To také usnadnilo integraci s dalšími službami AWS, což bylo důležité pro celkový provoz kvízové aplikace.

Technologie

Technologie

TypeScript, Node.js, React.js

Infrastruktura

AWS, DynamoDB, Amazon CloudFront

Také chcete úspěšnou aplikaci?Napište Nám

Copyright © 2024 All rights reserved