Institute H21

Když chcete zvýšit důvěru lidí v demokracii a podpořit jejich aktivní účast ve veřejném rozhodování, kladete si opravdu velký cíl. Bylo pro nás výjimečným zážitkem spolupracovat na jeho naplnění s Institutem H21. Algoritmus českého matematika Karla Janečka, zakladatele IH21, je právě tím geniálním ledovcem plujícím pod hladinou této hlasovací platformy.

Základem platformy je hlasovací část. Uživatelné mohou hlasovat o daných možnostech různými metodami. Systému však chybělo funkce navrhování možností, kandidátů, stanovisek aj., to vše v závislosti na konkrétním hlasovacím projektu.

ih21
Odvětví

Politika

Klient

Institute H21

Systém

Web

Rozšiřitelnost

Původní volební platforma již neumožňovala rozšíření. Nenaplňovala také nové požadavky klientů a neodpovídala nárokům týmu IH21. Na přelomu let 2018 a 2019 dospěla organizace IH21 k závěru, že je třeba platformu změnit. Další kroky vedly k sestavení týmu ze zástupců Qest a IH21 a k vývoji nového systému.

IH21 požaduje velmi flexibilní platformu umožňující vytvářet hlasovací projekty tak, aby jejich klient měl možnost sestavit vlastní projekt zcela podle svých potřeb a představ.

„Výzva tohoto projektu spočívá v tom, že vyvíjíme naprosto flexibilní systém. Pokud budu mít jako klient požadavek na přidání nové komponenty na stránku, nebude to problém. Platforma bude na tyto možnosti připravena.“

Anna Kratochvílová, Product Owner

úvodní obrázek d21
1

Analýza & Scrum

Nejdříve Qest přistoupil k analýze staré i nové platformy. Po důkladném rozboru stávajících funkcionalit a nových požadavků jsme vypracovali návrh řešení. Se zahájením projektu byla ve vývojovém týmu a současně také ve spolupráci Qest-IH21 zavedena agilní metodika scrum.

2

Řešení

Platforma je realizována pro projekty jako např. participativní rozpočtování měst škol, sociální hry jako Prezident21 či Brexit. Hlasovat bude možné o čemkoli. Uživatel si bude moci vytvořit vlastní stránku projektu a do té si přidá všechny potřebné funkce.

Aplikace bude vystavěna na službě Google Compute Engine (GCE) neboli modelu Infrastructure as a Service+. Tato volba znamenala pro Qest premiéru s GCE. Systém však bude řešen mikroslužbami, které se mohou dále rozvíjet dle potřeb klienta.

3

Mapa a Admin

Navrhovací část je zařazena nově. Její řešení má verzi s mapou a bez mapy. Verze s mapou umožní označení místa návrhu do participačního rozpočtování a schválené návrhy poputují do hlasovací části. Zásadním přínosem bude část Admin. V té klienti IH21 sestaví celý projekt na základě vlastních požadavků v rámci funkcionalit platformy.

Další vývoj: Flexibilní platforma

Qest se podílel na vývoji této ultra flexibilní platformy pro budoucnost. V rámci dané práce se tým zaměřuje na potřeby specifického projektu pro NYC – Participatory Budgeting.

Zkušenost: Rúzné metody hlasování

Pro Mezinárodní symposium na téma Demokracie v 21. století: Výzvy a nové horizonty pořádané IH21 v září 2019 Qest implementoval výsledkovou stránku. Tentokrát se jednalo o srovnávání otázky volené dvěma metodami. Cílem bylo demonstrovat výhody D21 metody v porovnání s metodou jednoho hlasu. Hlasování bylo vytvořeno speciálně pro tuto akci a proběhlo také přímo na ní. Samotná technická realizace pak na „meziplatformě“.

Technologie

Frontend

TypeScript, React.js, Next.js

Backend:

Node.js

Také chcete úspěšnou aplikaci?Napište Nám

Copyright © 2024 All rights reserved