Synchronizace mezinárodních dat

Backend API
integrace API mezi DPD worldwide a DPD-core s daty o zásilkách, API projde statisíce requestů denně
Výzva

DPD pochopilo, že rozvíjející trh požaduje nové možnosti, a proto se rozhodlo poskytnout nový produkt pro svoje zákazníky, ktj. samoobslužné boxy, do kterých si zákazníci budou moci nechat doručit svoje balíčky.

Ovšem ač vytvoření vlastní sítě a infrastruktury je důležité pro rychlý rozvoj DPD boxů to nestačilo a bylo nutné zvýšit sít o již existující boxy mimo vlastní sít Další výzvou bylo navržení robustní a škálovatelné architektury, hlavním cílem bylo zachovat maximální konzistenci dat.

dpd cz
Vlastní sít

Našim dalším úkolem bylo vytvořit frontendový widget pro eshopy, prostřednictvím, kterého budou moci zákazníci jednoduše vyhledávat výdejní místa, včetně DPD boxů.

Jak to funguje

Komunikace v logistických systémech je řízena pomocí tzv. Track and Trace Eventů (TT-Eventů), bylo tak nezbytné zanalyzovat a správně namapovat TT-Eventy Keby do TT-Eventů DPD či si vytvořit TT-Eventy nové, vhodné pro nově vznikající produkt.

S robustností a konzistencí nám pomohli databázové transakce, frontování, retry mechanismy či Circuit Breaker.

Partnerská síť

Pro větší pokrytí jsme implementovali i napojení partnerů z Alza.cz a OxPoint. Znamenalo to propojení jednotlivých API endopointů a handlování dat.

Proces

Projekt byl celkově velice náročný na koordinaci a kooperaci 4 týmů (DPD, Qest, Keba a Creative Dock). Pravidlem byly schůzky o cca 20 účastnících, nicméně díky aktuálním možnostem z pandemie nebyl problém uspořádat schůzky online a sejít se ad hoc v takovém počtu. Jeden z našich dalších přínosů byl agilní vývoj, pomocí kterého jsme tento projekt řídili. Agilní vývoj a scrumové meetingy, kterých se zúčastňovaly i ostatní týmy nám přinesly mimo jiné benefit v podobě flexibilnějšího řešení nových požadavků.

VÝSLEDEK

Výsledkem je vytvoření vlastní sítě 12 boxů umožňující inovatinví služby poddání (první č ČR), což zákazníci rádi využívají například k vracení zboží zpět do e-shopu.

A také rozšíření sítě samoobslužných boxů a nově do více než 1000 AlzaBoxů a dalších cca 300 boxů OxPoint. S tím, že pro zákazníka zůstal proces stejný, bez ohledu na to, do jakého boxu posílá.

Naší prací tak vzrosl počet výdejních míst DPD téměř dvojnásobně na cca 3200 odběrných míst.

Také chcete úspěšnou aplikaci?Napište Nám

Copyright © 2024 All rights reserved